KVM

Setup Time: 5min Max (Automatically)

KVM4G

4 GB DDR4 ECC Memory
2 vCores Intel® XEON® E5 3.0GHz
30 GB SSD
1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
5 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

S početkom od
€6.50EUR
Mjesečno
Naruči
KVM8G

8 GB DDR4 ECC Memory
4 vCores Intel® XEON® E5 3.0GHz
60 GB SSD
1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
5 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

S početkom od
€13.00EUR
Mjesečno
Naruči
KVM16G

16 GB DDR4 ECC Memory
6 vCores Intel® XEON® E5 3.0GHz
120 GB SSD
1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
5 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

S početkom od
€21.00EUR
Mjesečno
Naruči
KVM24G

24 GB DDR4 ECC Memory
8 vCores Intel® XEON® E5 3.0GHz
180 GB SSD
1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
10 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

S početkom od
€28.00EUR
Mjesečno
Naruči
KVM32G

32 GB DDR4 ECC Memory
10 vCores Intel® XEON® E5 3.0GHz
240 GB SSD
1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
10 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

S početkom od
€39.00EUR
Mjesečno
Naruči